Dragon Gate ‘Final Gate 2018’ Results (12/23): Hair vs Mask, Multiple Title Changes, PAC Refuses To Compete & More

0

Dragon Gate Final Gate 2018 Results
December 23, 2018
Fukuoka, Japan

— Jason Lee, Kaito Ishida, Dragon Dia & Shachihoko Boy def. Mondai Ryu, Super Shisa, U-T & YASSHI

— Hyo Watanabe, Kota Minoura, Shun Skywalker & Yuki Yoshioka def. Don Fujii, Gamma, K-ness & Ryo Saito

— Masaaki Mochizuki def. DAGA

— Masaaki Mochizuki def. Stalker Ichikawa

— R.E.D. (Kazma Sakamota, Takashi Yoshida & Yasushi Kanda) def. Natural Vibes (c) to become the new Open The Triangle Gate Champions

— Big Ben (Ben-K & Big R Shimizu) def. Doiyoshi (Masato Yoshino & Naruki Doi), Tribe Vanguard (Kagetora & Yamato) and Bandido & Flamita in a four-way tag team match to become the new Open The Twin Gate Champions

— Dragon Kid def. Eita in a Hair vs. Mask match