NJPW Kizuna Road Results (6/17): Michael Elgin Defends NEVER Title, Team Okada vs Team Tanahashi, LIJ & More

0

NJPW Kizuna Road Results
June 17, 2018
Korakuen Hall in Tokyo, Japan

(1) Yota Tsuji and Yuya Uemura fought to a 10-minute time limit draw.

(2) Yuji Nagata & Manabu Nakanishi def. Tomyuki Oka & Shota Umino

(3) Taiji Ishimori & Yujiro Takahashi def. Hiroyoshi Tenzan & Ren Narita

(4) Ryusuke Taguchi, Kushida, Henare, Jeff Cobb & Togi Makabe
def. Roppongi 3K, Rocky Romero, Yoshi-Hashi & Toru Yano

(5) Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, Bushi, Sanada & Evil
def. Taka Michinoku, Desperado, Yoshinobu Kanemaru, Taichi & Iizuka

(6) Kazuchika Okada, Jay White & Tomohiro Ishii def. Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson & David Flnlay

(7) Hirooki Goto def. Michael Elgin (c) to become the new NEVER Openweight Champion