NJPW New Japan Cup – Night 9 Results: Tournament Finals, Hiroshi Tanahashi vs Zack Sabre Jr.

1

NJPW New Japan Cup Finals Results
March 21, 2018
Korakuen Hall, Tokyo, Japan

(1) Shota Umino def. Tetsuhiro Yagi

(2) Taichi def. Tomoyuki Oka

(3) Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi & Tanga Loa def. Michael Elgin, Togi Makabe & Henare

(4) Killer Elite Squad def. Tomohiro Ishii & Toru Yano

(5) Juice Robinson & David Finlay def. Hirooki Goto & Yoshi-Hashi

(6) Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, Sanada & Bushi def. Minoru Suzuki, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Iizuka

(7) Kazuchika Okada & Chuck Taylor def. Kota Ibushi & Chase Owens

New Japan Cup Finals
(8) Zack Sabre Jr. def. Hiroshi Tanahashi

– ZSJ wasted no time in calling out Okada after the match. The IWGP Champion came out with Gedo and it looks like we have our main event for Sakura Genesis.