NJPW Summer Struggle Night 2 Results (7/27): Bullet Club vs Los Ingobernables de Japon

0

NJPW Summer Struggle Night 2 Results
Monday, July 27, 2020
Korakuen Hall, Tokyo, Japan

1. Ryusuke Taguchi, Satoshi Kojima & Togi Makabe def. Gabriel Kidd, Hirooki Goto & Tomohiro Ishii

2. BUSHI & Shingo Takagi def. Toru Yano & YOSHI-HASHI

3. El Desperado & Minoru Suzuki def. Yuji Nagata & Yuya Uemura

4. Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi, Hiroyoshi Tenzan & Master Wato def. DOUKI, Taichi, Yoshinobu Kanemaru & Zack Sabre Jr.

5. Gedo & Yujiro Takahashi def. Kazuchika Okada & SHO

6. Dick Togo, EVIL & Taiji Ishimori def. Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito