NJPW Summer Struggle Tour Results (7/31): Minoru Suzuki vs Yuji Nagata

0

NJPW Summer Struggle Tour 
Friday, July 31, 2020
Korakuen Hall, Tokyo, Japan

1.8-Man Tag Team Match: YOSHI-HASHI, Toru Yano, Tomohiro Ishii & Hirooki Goto def. Gabriel Kidd, Yota Tsuji, Ryusuke Taguchi & Satoshi Kojima

2. SANADA & Shingo Takagi def. Tomoaki Honma & Togi Makabe

3. 10-Man Tag Team Match: Suzuki-Gun (DOUKI, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Zack Sabre Jr. & Taichi) def. Yuya Uemura, Master Wato, Hiroyoshi Tenzan, Kota Ibushi & Hiroshi Tanahashi

4. SHO & Kazuchika Okada def. Gedo & Yujiro Takahashi

5. EVIL & Taiji Ishimori def. BUSHI & Tetsuya Naito

6. Special Singles Match: Minoru Suzuki def. Yuji Nagata